Hallgatói Program

Az Egyesület 2007 őszén „Hallgatói Program” elnevezéssel kurzust indított. A vitaestek célja többek között versenyképes tudás átadása a nemzetközi kapcsolatok területén. Az elmúlt évben a heti rendszerességgel tartott előadások során meghívott előadók, fiatal kutatók, PhD hallgatók valamint az Egyesület tagjai igyekeztek felkelteni a résztvevők figyelmét, elmélyíteni meglévő tudásukat egy-egy adott témában. A tematikát ezért úgy alakítottuk, hogy az előadássorozat minél szélesebb réteg számára hasznos és vonzó legyen. Az előadások érintik az aktualitásokat a külügy, a biztonságpolitika, az európai integráció, a gazdaság valamint a nemzetközi szervezetek területén. Így akartuk elérni azt, hogy egyetemünk összes „nemzetközis” hallgatójának, tehát a nemzetközi kapcsolatok és tanulmányok hallgatói mellett a nemzetközi gazdálkodást tanulók számára is, élvezhető előadásokat biztosítsunk.

A célunk az volt, hogy az összes olyan ambiciózus hallgatónak, aki nem elégszik meg az egyetem nyújtotta lehetőségekkel és további fejlődésre törekszik, kielégítsük tudásvágyát. A Hallgatói Program nem zártkörű, tehát nem csupán a Corvinus Egyetem hallgatóit fogadta, hanem az előadások rendszeres résztvevői voltak az ELTE jogi és társadalomtudományi karának nemzetközi kapcsolatok iránt érdeklődő képviselői is. A kurzus célja, hogy résztvevői, kiegészítve egyetemi tanulmányaikat, bővíthessék elméleti tudásukat, szélesíthessék látókörüket és az előadók révén új nézőpontokból vizsgálhassanak meg különféle problémaköröket.

Az Egyesület így kívánja elősegíteni a nemzetközi kapcsolatok iránt érdeklődő hallgatók fejlődését, mellyel hozzájárulhat ahhoz is, hogy ezen hallgatók az egyetemi éveik alatt kiemelkedőbb szakmai tevékenységet nyújtsanak, megkönnyítve ezzel az egyetem utáni elhelyezkedésüket is. Mivel a meghívott előadók nemzetközi kapcsolatok kiváló szakértői és kutatói, így a Hallgatói Program résztvevői bővítve kapcsolati rendszerüket olyan új ismeretségekre tehetnek szert, melyek a későbbiekben is segítségükre lehetnek. A kurzus célja továbbá, hogy hallgatóit felkészítse az Egyesület tudományos projektjeiben való részvételre. Az Egyesület legfőbb tevékenységi területei a biztonságpolitika, az európai integráció és a visegrádi együttműködés, magyar külpolitika.

A programok helyszíne a Budapesti Corvinus Egyetem X. előadója, időpontja minden csütörtök 17.30-19.00.

Hallgató Program

A 2015/2016-os év őszi félévének előadói:

Péczeli Anna (Antall József Tudásközpont)

Matura Tamás (Budapesti Corvinus Egyetem)

Orosz Anna (Külügyi- és Külgazdasági Intézet)

Marian Majer (Central European Policy Institute)

Rácz András (Finn Külügyi Intézet)

H.E. Rastislav Kacer nagykövet úr (a Szlovák Köztársaság magyarországi nagykövetsége)